Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011r. > UCHWAŁA Nr VI/30/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024 Dzi jest 23.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6540452
  UCHWAŁA Nr VI/30/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024

 

UCHWAA Nr VI/30/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 22 marca 2011 r.w sprawie zmiany uchway Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa

na lata 2011 – 2024
Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z p. zm.) w zwizku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z p. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.)


Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:1


W uchwale Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011-2024 wprowadza si nastpujce zmiany:

  1. zacznik numer 1 stanowicy Wieloletni Prognoz Finansow Miasta Braniewa na lata 2011- 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem numer 1 do niniejszej uchway;

  2. zacznik numer 2 stanowicy prognoz dugu Miasta Braniewa na lata 2011-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem numer 2 do niniejszej uchway;

  3. zacznik nr 3 stanowicy wykaz przedsiwzi Miasta Braniewa na lata 2011-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z zacznikiem numer 3 do niniejszej uchway.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.lp.zacznik:
1U_Nr VI-30-11_z1.pdf
2U_Nr VI-30-11_z2.pdf
3U_Nr VI-30-11_z3.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAŁA Nr VI/30/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.04.2011, 13:16 CESTwprowadzenie informacji - UCHWAŁA Nr VI/30/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.