Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Informacja w sprawie publikacji aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524880
  Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konsultacje w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie
  Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Miasta Braniewa
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Braniewa
  Braniewska Rada Biznesu
  Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Braniewa
  OBWIESZCZENIE O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2015R.
  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa w 2015r.
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji i Promocji w Urzędzie Miasta Braniewa
  Ogłoszenie o konkursie podinspektora ds. kontroli zarządczej i zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Braniewa
  Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa
  Walne zgromadzenie izb rolniczych
  Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie ul. Moniuszki 22a
  Ogłoszenie - Informacja o zgłoszonych kandydatach w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5
  Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA w Braniewie
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Braniewa
  Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w Braniewie
  Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie
  OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - KÓŁKO ROWEROWE
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej
  Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na terenie Gminy Miasta Braniewo
  Informacja dla rolników w sprawie suszy
  Ogłoszenie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

  Informacja w sprawie publikacji aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

 

Informacja


Urzd Miasta Braniewa informuje, e z dniem 1 stycznia 2010r. wesza w ycie ustawa z dnia 10 wrzenia 2009r. o zmianie ustawy o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych /Dz.U.Nr 190, poz.1493/, ktrej zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dziennikw urzdowych / Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego/ prezentowanych na stronach internetowych Rzdowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostpnej wersji, stanowicej rdo prawa.


Link kierujcy do strony serwisu Dziennika Ustaw to:

http://dziennikustaw.gov.pl


Link kierujcy do strony serwisu Monitora Polskiego to:

http://monitorpolski.gov.pl


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Informacja w sprawie publikacji aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
19.01.2010, 10:10 CETwprowadzenie informacji - Informacja w sprawie publikacji aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.