Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > WYBORY PREZYDENTA 2015 > Zarządzenie Nr 66 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 kwietnia 2015r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524952
  Zarządzenie Nr 66 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 kwietnia 2015r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Zarzdzenie Nr 66 /2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 20 kwietnia 2015r.
W sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 10 maja 2015r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z pn. zm. ) oraz art. 182 1 pkt.1, 2, 3 ustawy z dnia

5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z pn. zm) zarzdzam co nastpuje:


1

Powouje si obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 10 maja 2015r.2

Skad obwodowych komisji wyborczych stanowi zacznik Nr 1 do niniejszego zarzdzenia.
3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Zacznik Nr 1

do Zarzdzenia Nr 66 /2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 20 kwietnia 2015r.Wykaz obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarzdzonych na 10 maja 2015r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

Siedziba: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej ul. Rzemielnicza 1; skad:

1. Joanna Barbara Mgosiek zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Anna Kluczyska zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

3. Boena Maria Gajdamowicz zam. Braniewo – Komitet Wybiorczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego

4. Stanisawa Janina Kak zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogrek

5. Monika Frczyk zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

6. Micha Dalak zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

7. Adam Karol Jakubiak zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michaa Brauna

8. Nina Mazur zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

9. Magdalena Pramik zam. Braniewo – osoba zgoszona przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2

Siedziba: Szkoa Podstawowa Nr 6, ul. Konarskiego 13; skad:

1. Daria Ptaszyska zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Elbieta Pietkiewicz zam. Braniewo- Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego

3. Anetta Magorzata Maculewicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogrek

4. Dawid Zygmunt Tykarski zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

5. Marcin Sosnowski zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6. Jakub Winiczenko zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michaa Brauna

7. Anna Zienkiewicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

8. Marian Klukowski zam. Szyleny – osoba zgoszona przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3

siedziba: Zesp Szkl Budowlanych, ul. Wiejska 2; skad:

1. Urszula Matczuk zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Marta Karczewska zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego

3. Maria Iwanowicz zam. Braniewo- Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogrek

4. Maria Grayna Olejniczak zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

5. Wojciech Izydor Wakie zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6. Jan Chodkiewicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michaa Brauna

7. Wadysawa Smusz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

8.Kamila Anna Brzozowska zam. Braniewo – osoba zgoszona przez BurmistrzaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 4

Siedziba: Braniewskie Centrum Kultury, ul. Katedralna 9; skad:

1. Magorzata Rutkowska zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Adam Grzegorz Grabowski zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

3. Agnieszka Maria Krzywiec zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego

4. Andrzej Mariusz Niecieruk zam. Braniewo -Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogrek

5. Martyna Stefania Domalewska zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

6. Micha Prokopiuk zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

7. Zygmunt Eugeniusz Konkel zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michaa Brauna

8. Helena Maria Olender zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

9. Dorota Adamkiewicz zam. Braniewo – osoba zgoszona przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5

Siedziba: Szkoa Podstawowa Nr 5, ul. Moniuszki 22a; skad:

1. Aleksandra Nikraszewicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Micha Demkowicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

3. Aleksandra Balcerak zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego

4. Jan Mikoaj Staniszewski zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogrek

5. Anna Mirosawa Huryn zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Palikota

6. Tomasz Jankowski zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

7. Filip Domalewski zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michaa Brauna

8. Ilona Anna Chalecka zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

9. Magorzata Sabina Dorawa zam. Braniewo – osoba zgoszona przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6

siedziba: Liceum Oglnoksztacce, ul. Sikorskiego 15; skad:

1. Maciej Piotr Dziko zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Roman Balcerak zam Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego

3. Irena Czyewska zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogrek

4. Beata Agnieszka Kaas zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

5. Izabella Jankowska zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6. Urszula Janina Konkel zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michaa Brauna

7. Danuta Maria Ziarko zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

8.Joanna Milewska zam. Braniewo – osoba zgoszona przez BurmistrzaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 7

siedziba: Szkoa Podstawowa Nr 3, ul. PCK 4; skad:

1. Izabela Sylwia Dziko zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Hanna Demkowicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

3. Bohdan Jerzy wicki zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego

4. Ryszard Goch zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogrek

5. Elbieta Ewa Werner zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

6. Andrzej Jachimowicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

7. Grzegorz Maciejewski zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michaa Brauna

8. Janina Kosieradzka zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

9.Magorzata Anna Nowak-opieska zam. Braniewo - osoba zgoszona przez Burmistrza
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8

Siedziba: Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Rana 14; skad:

1. Jerzy Kaczorek zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Wiesawa Bronacka zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego

3. Grayna Kazimiera Wok zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogrek

4. Barbara Genowefa Trzciska zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

5. Tomasz Nowiski zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke

6.Grayna Doda zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej Adama Jarubasa

7.Marzena Jdrzejczak zam. Braniewo – osoba zgoszona przez BurmistrzaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 9

Siedziba : Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o, ul. Moniuszki 13; skad:

1. Beata Magorzata Pocaujko zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Ewelina Demkowicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego

3. Beata Jolanta Wodarczyk zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego

4. Boena Stpczyska zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogrek

5. Magorzata Stefanowicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

6. Jolanta Kusiska zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

7. Kazimierz Darmofa zam. Pienino- osoba zgoszona przez BurmistrzaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 10

Siedziba: Zakad Karny, ul. Plac Grunwaldu 2a; skad:

1. Karolina Helena Ziemblewicz zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

2. Boena Henryka wicka zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego

3. Joanna Stpczyska zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogrek

4. Monika Elert zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

5. Sawomir Bielewiec zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

6. ukasz Prymek zam. Braniewo - osoba zgoszona przez Burmistrza

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-20

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 66 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 kwietnia 2015r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk20.04.2015, 14:50 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.