Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 > Zarządzenie Nr 141 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. Dzi jest 24.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6541720
  Zarządzenie Nr 141 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

 
Zarzdzenie Nr 141 /2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 12 sierpnia 2015r.w sprawie powoania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum oglnokrajowego zarzdzonego na dzie 6 wrzenia 2015r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum oglnokrajowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 318) zarzdzam co nastpuje:1

Powouje si obwodowe komisje do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum oglnokrajowego zarzdzonego na dzie 6 wrzenia 2015r. zgodnie z wykazem stanowicym zacznik Nr 1 do niniejszego zarzdzenia.
2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.


 

Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 141/2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 sierpnia 2015r.Wykaz obwodowych komisji do spraw referendum

w referendum oglnokrajowym

zarzdzonym na dzie 6 wrzenia 2015r.Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1

Siedziba: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej ul. Rzemielnicza 1:

1. Wadysawa Smusz zam. Braniewo – Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Elbieta Pietkiewicz zam. Braniewo – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

3. Edyta Gawry zam. Braniewo – Instytut Wolnoci Obywatelskiej i Gospodarczej

4. Stanisawa Janina Kak zam. Braniewo – Sojusz Lewicy Demokratycznej

5. Maja Aleksandra Trznadel zam. Braniewo – Fundacja Wolno i Nadzieja

6. Mariusz Teodorczuk zam. Braniewo – Fundacja Kisiela

7. Elwira Bogdaska zam. Braniewo – Stowarzyszenie Solidarni2010

8. Joanna Barbara Mgosiek zam. Braniewo – Prawo i Sprawiedliwo

9. Magdalena Pramik zam. Braniewo – osoba wskazana przez Burmistrza
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2

Siedziba: Szkoa Podstawowa Nr 6, ul. Konarskiego 13:

1. Wojciech Izydor Wakie zam. Braniewo - Fundacja Wolno i Nadzieja

2. Grayna Kazimiera Wok zam. Braniewo - Sojusz Lewicy Demokratycznej

3. Krystyna Regina Jarmakowicz zam. Braniewo - Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Micha Sorbian zam. Braniewo – Stowarzyszenie „Modzi Demokraci”

5. Aneta Swatowska -Wakie zam. Braniewo - Fundacja Kisiela

6. Dawid Zygmunt Tykarski zam. Braniewo - Prawo i Sprawiedliwo

7. Marta Karczewska zam. Braniewo - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

8. Paulina Murawska zam. Braniewo - Instytut Wolnoci Obywatelskiej i Gospodarczej

9. Marian Klukowski zam. Szyleny - osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 3

siedziba: Zesp Szkl Budowlanych, ul. Wiejska 2:

1. Urszula Matczuk zam. Braniewo - Prawo i Sprawiedliwo

2. Elbieta Genowefa Sosnowska zam. Braniewo - Fundacja Kisiela

3. Gabriela Binida zam. Braniewo - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

4. Jan Stanisaw Stankiewicz zam. Braniewo - Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Patrycja Siek zam. Braniewo - Stowarzyszenie „Modzi Demokraci”

6. Elbieta Wiesawa Niegowska zam. Braniewo - Stowarzyszenie Solidarni2010

7. Maria Iwanowicz zam. Braniewo - Sojusz Lewicy Demokratycznej

8. Marek Jan Treder zam. Braniewo - Fundacja Wolno i Nadzieja

9. Grzegorz Knop zam. Szyleny - osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 4

Siedziba: Braniewskie Centrum Kultury, ul. Katedralna 9:

1. Jakub Winiczenko zam. Braniewo - Stowarzyszenie Solidarni2010

2. Agnieszka Maria Krzywiec zam. Braniewo - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

3. Irena Kochan zam. Braniewo - Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Andrzej Mariusz Niecieruk zam. Braniewo - Sojusz Lewicy Demokratycznej

5. Katarzyna Danuta Pkala zam. Braniewo - Instytut Wolnoci Obywatelskiej i Gospodarczej

6. Anna Mirosawa Huryn zam. Braniewo - Prawo i Sprawiedliwo

7. Alicja Olbry zam. Braniewo - Stowarzyszenie „Modzi Demokraci”

8. Izabela Maria Sarnowska zam. Braniewo - Fundacja Kisiela

9. Jadwiga Klimaszewska zam. Braniewo - osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 5

Siedziba: Szkoa Podstawowa Nr 5, ul. Moniuszki 22a

1. Agnieszka Sadkiewicz-Zwierzchowska zam. Braniewo - Sojusz Lewicy Demokratycznej

2. Mariusz Zabocki zam. Braniewo - Fundacja Wolno i Nadzieja

3. Halina Teresa Bakinowska zam. Braniewo - Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Natalia Dulba zam. Braniewo - Instytut Wolnoci Obywatelskiej i Gospodarczej

5. Anna Aneta Staniszewska zam. Braniewo - Stowarzyszenie „Modzi Demokraci”

6. Katarzyna Anna Jakielska zam. Braniewo - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

7. Tomasz Jankowski zam. Braniewo - Fundacja Kisiela

8. Adrian Adam Borkowski zam. Braniewo - Stowarzyszenie Solidarni2010

9. Magorzata Sabina Dorawa zam. Braniewo - osoba wskazana przez Burmistrza


Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 6

siedziba: Liceum Oglnoksztacce, ul. Sikorskiego 15

1. Boena Madziewicz zam. Braniewo - Stowarzyszenie „Modzi Demokraci”

2. Irena Czyewska zam Braniewo - Sojusz Lewicy Demokratycznej

3. Anna Sorkowicz zam. Braniewo - Prawo i Sprawiedliwo

4. Magorzata Rogowska zam. Braniewo - Stowarzyszenie Solidarni2010

5. Ewa Aleksandra Zakrzewska zam. Braniewo - Fundacja Wolno i Nadzieja

6. Tomasz Nowiski zam. Braniewo - Fundacja Kisiela

7. Anna Katarzyna Piegdo zam. Braniewo - Polskie Stronnictwo Ludowe

8. Patrycja Olejnik zam. Braniewo - Instytut Wolnoci Obywatelskiej i Gospodarczej

9. Joanna Milewska zam. Braniewo - osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 7

siedziba: Szkoa Podstawowa Nr 3, ul. PCK 4:

1. Igor Artur Szeniawski zam. Braniewo - Fundacja Kisiela

2. Emilia Ewa Rogalska zam. Braniewo - Stowarzyszenie „Modzi Demokraci”

3. Martyna Stefania Domalewska zam. Braniewo - Prawo i Sprawiedliwo

4. Adam Kusiski zam. Braniewo - Instytut Wolnoci Obywatelskiej i Gospodarczej

5. Ryszard Goch zam. Braniewo - Sojusz Lewicy Demokratycznej

6. Bohdan Jerzy wicki zam. Braniewo - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

7. Iwona Zieliska zam. Braniewo - Fundacja Wolno i Nadzieja

8. Ryszard Oziewicz zam. Braniewo - Polskie Stronnictwo Ludowe

9. Magorzata Anna Nowak-opieska zam. Braniewo - osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 8

Siedziba: Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Rana 14

1. Zbigniew Hryniuka zam. Braniewo - Sojusz Lewicy Demokratycznej

2. Leszek Artur Sadowski zam. Braniewo - Prawo i Sprawiedliwo

3. ukasz Raski zam. Braniewo - Stowarzyszenie Solidarni2010

4. Jolanta Kusiska zam. Braniewo - Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Wiesawa Bronacka zam. Braniewo - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

6. Katarzyna Ebert zam. Braniewo - Stowarzyszenie „Modzi Demokraci”

7. Leszek Dubicki zam. Braniewo - Instytut Wolnoci Obywatelskiej i Gospodarczej

8. Urszula Biryo zam. Braniewo - Fundacja Kisiela

9. Edyta Kaarnowicz zam. Braniewo - osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 9,

Siedziba : Powiatowe Centrum Medyczne , ul. Moniuszki 13:

1. Kalina wicka zam. Braniewo - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

2. Artur Olbry zam. Braniewo - Stowarzyszenie „Modzi Demokraci”

3. Stefania Butkiewicz zam. Braniewo - Fundacja Kisiela

4. Joanna Stpczyska zam. Braniewo - Sojusz Lewicy Demokratycznej

5. Piotr Henryk Butkiewicz zam. Braniewo - Instytut Wolnoci Obywatelskiej i Gospodarczej

6. Agnieszka Dorota Socik-Raska zam. Braniewo - Stowarzyszenie Solidarni2010

7. Beata Magorzata Pocaujko zam. Braniewo - Prawo i Sprawiedliwo

8. Franciszka Kasprzycka zam. Braniewo - Polskie Stronnictwo Ludowe

9. Kazimierz Darmofa zam. Pienino - osoba wskazana przez Burmistrza


Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 10

Siedziba: Zakad Karny, ul. Plac Grunwaldu 2a

1. Boena Stpczyska zam. Braniewo - Sojusz Lewicy Demokratycznej

2. Karolina Helena Ziemblewicz zam. Braniewo - Prawo i Sprawiedliwo

3. Jolanta Jakonis zam. Braniewo - Stowarzyszenie Solidarni2010

4. Jzef Jan Jakubowski zam. Braniewo - Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Boena Henryka wicka zam. Braniewo - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

6. Micha Zdzisaw Butkiewicz zam. Braniewo - Instytut Wolnoci Obywatelskiej i Gospodarczej

7. ukasz Prymek zam. Braniewo - osoba wskazana przez Burmistrza

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-13

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 141 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk20.08.2015, 07:26 CEST
Anna Kroczyk13.08.2015, 11:55 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.