Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Sprawy do załatwienia > Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Braniewa Dzi jest 20.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6537795
  Udostępnienie informacji publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Braniewa
  Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
  Zasady rejestracji, zmian i wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
  KARTA DUŻEJ RODZINY
  PATRONAT BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA
  BRANIEWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
  GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRANIEWIE
  BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA BRANIEWA
  BRANIEWSKA RADA ROZWOJU

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Braniewa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZASposb dorczania dokumentw elektronicznych do Urzdu Miasta Braniewa

Urzd Miasta Braniewa informuje, e zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrw z dnia 29 wrzenia 2005 roku w sprawie warunkw organizacyjno-technicznych dorczania dokumentw elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) zostaa uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza.

Metody dostarczania dokumentw elektronicznych do Urzdu

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bd doczenie podpisanego dokumentu online na stronie Elektronicznego Urzdu Podawczego.

Aby mona byo zoy wniosek do urzdu konieczne jest posiadanie konta uytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpatne.

2. Dostarczenie dokumentw w godzinach pracy Urzdu (pn: 8:00 - 16:00, wt - pt: 7:30 - 15:30) do Sekretariatu mieszczcego si w budynku Urzdu Miasta na nastpujcych nonikach danych:

* dyskietka 1,44MB,
* pami masowa USB,
* pyta CD-RW. 

Wymienione noniki musz mie moliwo zapisu Urzdowego Powiadczenia Odbioru. 

Wymagania dla dokumentw elektronicznych dostarczanych do Urzdu

1. Dokumenty elektroniczne dorczane do Urzdu musz by podpisane wanym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2. Akceptowane formaty zacznikw to:

* dane zawierajce dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne w formacie .pdf,
* dane zawierajce informacj graficzn w formatach: .jpg (.jpeg), .gif, .tif (.tiff), .png, .svg,
* dane skompresowane w formatach: .zip, rar. 

3. Wielko wszystkich zacznikw doczonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie moe przekroczy 3MB.

4. Dokumenty lub noniki elektroniczne dorczane do Urzdu zawierajce wirusy lub inne niebezpieczne elementy bd automatycznie odrzucane i nie zostan rozpatrzone.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Braniewa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.08.2011, 12:09 CESTwprowadzenie informacji - Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Braniewa

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.