Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Nowy podział Miasta Braniewa na okręgi wyborcze i na stałe obwody do głosowania > Nowy podział Miasta Braniewa na stałe obwody do głosowania Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524959
  Nowy podział Miasta Braniewa na stałe obwody do głosowania

Uchwaa stanowi realizacj obowizku okrelonego w przepisie art 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzajce ustaw - Kodeks wyborczy ) Dz. U. Nr 21, poz. 113 z pn. zm.), zgodnie z ktrym organ stanowicy gminy dokonuje podziau gminy na stae obwody gosowania po dokonaniu podziau gminy na okrgi wyborcze. Uchwaa jest konsekwencj wprowadzenia nowego podziau Gminy Miasta Braniewa na okrgi wyborcze. Przy podziale Gminy Miasta Braniewa na obwody gosowania maj zastosowanie przepisy art 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pn. zm.). Stay obwd gosowania powinien obejmowa od 500 do 3000 mieszkacw. Podziau Miasta Braniewa na stae obwody gosowania dokonano z uwzgldnieniem dotychczasowego podziau na obwody gosowania i przyzwyczaje mieszkacw. Zmiany dokonano tylko i wycznie wobec ulicy Elblskiej, ktra dotychczas bya podzielona na dwa obwody, obecnie ca ulic Elblsk ujto do jednego obwodu gosowania.

Uchwaa XXIV /170/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie podziau miasta Braniewa na stae obwody gosowania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marta Suprynowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-04-04

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Nowy podział Miasta Braniewa na stałe obwody do głosowania”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk04.04.2013, 10:56 CEST
Anna Kroczyk04.04.2013, 10:54 CESTpoprawienie linku
Anna Kroczyk04.04.2013, 10:52 CESTwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk04.04.2013, 10:51 CESTwprowadzenie informacji
Anna Kroczyk04.04.2013, 10:48 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.