Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2015 > Zarządzenie Nr 188 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dzi jest 20.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6537676
  Zarządzenie Nr 188 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zarzdzenie Nr 188 /2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 5 padziernika 2015r.W sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z pn. zm. ) oraz art. 182 1 pkt.1, 2, 2a, 3, 7, 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z pn. zm) zarzdzam co nastpuje:


1

Powouje si obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 25 padziernika 2015r.2

Skad obwodowych komisji wyborczych stanowi zacznik Nr 1 do niniejszego zarzdzenia.
3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.
 
 Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 188 /2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 5 padziernika 2015r.
Wykaz obwodowych komisji wyborczych w wyborach

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarzdzonych na 25 padziernika 2015r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

Siedziba: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej ul. Rzemielnicza 1

1.Wadysawa Smusz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Elbieta Pietkiewicz zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Stanisawa Janina Kak zam. Braniewo - Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Joanna Barbara Mgosiek zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo

5. Wojciech Andrearczyk zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

6. Boena Bojara zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Wyborcw Kandydata na Senatora Jana Bobek

7. Anna Ry zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Wyborcw JOW Bezpartyjni

8. Aleksandra Sydor zam. Braniewo – uzupenienie

9. Magdalena Pramik zam. Braniewo – osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 2

Siedziba: Szkoa Podstawowa Nr 6, ul. Konarskiego 13:

1.Krystyna Regina Jarmakowicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Tomasz Andrzej Karny zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Anetta Maculewicz zam. Braniewo - Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Dawid Zygmunt Tykarski zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo

5. Leszek Lis zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

6. Grzegorz Pawe Kapica zam. Braniewo - Komitet Wyborczy „KUKIZ'15”

7. Janina Kosieradzka zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw Kandydata na Senatora Jana Bobek

8. Agata Krzemiska zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw JOW Bezpartyjni

9. Marian Klukowski zam. Szyleny - osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 3,

siedziba: Zesp Szkl Budowlanych, ul. Wiejska 2:

1.Anna Zienkiewicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Wiesawa Elbieta Lipka zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Maria Iwanowicz zam. Braniewo - Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Anna Mirosawa Huryn zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo

5. Leszek Jan Dowgiao zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

6. Andrzej Skoczylas zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw Kandydata na Senatora Jana Bobek

7. Agata Iwetta Mostowa zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw JOW Bezpartyjni

8. Wioletta Kociska zam. Braniewo – uzupenienie

9. Grzegorz Knop zam. Szyleny – osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 4,

Siedziba: Braniewskie Centrum Kultury, ul. Katedralna 9

1. Helena Maria Olender zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Agnieszka Maria Krzywiec zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Andrzej Mariusz Niecieruk zam. Braniewo -Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Urszula Matczuk zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo

5. Zofia Jadwiga Kdziora zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

6. Marzena Bielewiec zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw Kandydata na Senatora Jana Bobek

7. Ewa Sozoniuk zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw JOW Bezpartyjni

8. Joanna Kruszyska zam. Braniewo – uzupenienie

9. Jadwiga Klimaszewska zam. Braniewo - osoba wskazana przez Burmistrza


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5

Siedziba: Szkoa Podstawowa Nr 5, ul. Moniuszki 22a

1.Halina Teresa Bakinowska zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Katarzyna Anna Jakielska zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Agnieszka Sadkiewicz-Zwierzchowska zam. Braniewo - Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Aleksandra Nikraszewicz zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo

5. Janina Lichota zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

6. Eryk Kopniak zam. Braniewo - Komitet Wyborczy „KUKIZ'15”

7. Edyta Leoczuk zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw Kandydata na Senatora Jana Bobek

8. Natalia Tymecka zam. Braniewo - uzupenienie

9. Dorota Lubert zam. Braniewo – osoba wskazana przez Burmistrza


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6

siedziba: Liceum Oglnoksztacce, ul. Sikorskiego 15

1. Danuta Maria Ziarko zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Andrzej Jakielski zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Grayna Kazimiera Wok zam. Braniewo -Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Anna Sorkowicz zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo

5. Dorota Elbieta Stolarczyk zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

6. Alicja Suwaa zam. Braniewo - Komitet Wyborczy „KUKIZ'15”

7. Jolanta Olga Skoczylas zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw Kandydata na Senatora Jana Bobek

8.Aneta Malinowska zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw JOW Bezpartyjni

9. Adrian Tymecki zam. Braniewo - osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 7

siedziba: Szkoa Podstawowa Nr 3, ul. PCK 4:

1. Ryszard Oziewicz zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Bohdan Jerzy wicki zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Wioletta Katarzyna o zam. Braniewo – Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Martyna Stefania Domalewska zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo

5. Anna Lisiska zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

6. Kamila Ziemniak zam. Braniewo - Komitet Wyborczy „KUKIZ' 15”

7. Adam Kusiski zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw Kandydata na Senatora Jana Bobek

8. Elbieta Kuszilek zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw JOW Bezpartyjni

9. Magorzata Anna Nowak-opieska zam. Braniewo – osoba wskazana przez Burmistrza


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8

Siedziba: Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Rana 14:

1. Jolanta Kusiska zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Wiesawa Bronacka zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Zbigniew Hryniuka zam. Braniewo -Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Leszek Artur Sadowski zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo

5. Marcin Rant zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

6. Tadeusz Lisowski zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw Kandydata na Senatora Jana Bobek

7. Adam Gryciuk zam. Braniewo – uzupenienie

8. Teresa Sok zam. Braniewo – uzupenienie

9. Elbieta Rewerska zam. Braniewo - osoba wskazana przez Burmistrza


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9,

Siedziba ; Powiatowe Centrum Medyczne , ul. Moniuszki 13:

1. Kamila Buczko zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw Kandydata na Senatora Jana Bobek

2.Grayna Doda zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3.Cezary Dariusz Sok zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborcw JOW Bezpartyjni

4. Boena Stpczyska zam. Braniewo -Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

5. Beata Magorzata Pocaujko zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo

6.Kalina wicka zam. Braniewo – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.Kazimierz Darmofa zam. Pienino - osoba wskazana przez Burmistrza


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10

Siedziba: Zakad Karny, ul. Plac Grunwaldu 2a

1. Rafa Sok zam. Braniewo -Komitet Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborcw JOW Bezpartyjni

2. Sawomir Bielewiec zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Wyborcw Kandydata na Senatora Jana Bobek

3. Jzef Jan Jakubowski zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Boena Henryka wicka zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5. Aleksandra Ewa Iwulska zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

6. Karolina Helena Ziemblewicz zam. Braniewo - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo

7.ukasz Prymek zam. Braniewo - osoba wskazana przez Burmistrza

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Marzena Skibniewskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-10-05

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 188 /2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk05.10.2015, 15:42 CEST
Anna Kroczyk05.10.2015, 15:41 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.