Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > II sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 grudnia 2006 r. > Uchwała Nr II /3 /06 Dzi jest 11.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6385988
  Uchwała Nr II/6/06
  Uchwała Nr II /7 /06

  Uchwała Nr II /3 /06

 

Uchwaa Nr II /3 /06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 06 grudnia 2006 r.w sprawie powoania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie .


Na podstawie art.18a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 , poz.558 ,

Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 , Nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441 ,

Nr 175 , poz.1457, z 2006 r. Nr 17 , poz.128 , Nr 181 , poz.1337 / Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje :1Powouje si Komisj Rewizyjn Rady Miejskiej w Braniewie w nastpujcym skadzie :


1. Bernacka Elbieta


2. Drozdowska Maria


3. Falkowski Olgierd


4. Kara Walentyna


5. liwiak Piotr
2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr II /3 /06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.12.2006, 23:47 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr II /3 /06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.