Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 7 czerwca 2006 r. > Uchwała Nr XXXVIII/204/06 Dzi jest 11.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6385949

  Uchwała Nr XXXVIII/204/06

 

Uchwaa Nr XXXVIII/204/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 07 czerwca 2006 r.


w sprawie nadania tytuu ,, Honorowego Obywatelstwa Miasta Braniewa”.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym

/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 ,poz.558 , Nr 113, poz.984 ,

Nr 153, poz.1271 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r.

Nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , z 2006 r. Nr 17 , poz.128 / i 5 Uchway

Nr XXXIII/184/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Nadawania Tytuu ,,Honorowego Obywatelstwa Miasta Braniewa” Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje :1


Nadaje si Panu Gerhardowi Steffenowi tytu ,, Honorowego Obywatelstwa Miasta Braniewa” .2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia . 

Uzasadnienie do Uchway Nr XXXVIII/204/06 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 07 czerwca 2006r. w sprawie nadania tytuu

,, Honorowego Obywatelstwa Miasta Braniewa” .


W dniu 16 lutego 2006 r. do Przewodniczcego Rady Miejskiej w Braniewie wpyn wniosek o nadanie tytuu Honorowego Obywatelstwa Miasta Braniewa Panu Gerhardowi Steffenowi – przedwojennemu mieszkacowi naszego miasta . Wniosek zawiera 11 zacznikw , w tym ponad 160 podpisw mieszkacw Braniewa popierajcych wniosek .

Na podstawie Uchway Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Nadawania Tytuu Honorowego Obywatelstwa Miasta Braniewa , powoano w dniu 15 marca 2006 r. komisj w skadzie :

  1. Tadeusz Barycki

  2. Antoni Bogdan

  3. Andrzej Duda

  4. Micha Opaka

  5. Jzef Szczurek .

Zadaniem komisji byo zaopiniowanie przedmiotowego wniosku .

Komisja zapoznaa si z przedstawionymi materiaami . Odbya spotkanie z wnioskodawc oraz przedstawicielami rodowisk , ktre wsppracoway i wsppracuj z Panem Gerhardem Steffenem , a take wysuchaa opinii mieszkacw Braniewa .

Pan Gerhard Steffen jest inicjatorem i organizatorem kontaktw pomidzy byymi i obecnymi mieszkacami naszego miasta . Na pocztku lat 90-tych jako Przewodniczcy Towarzystwa Byych Mieszkacw Braniewa zainicjowa nawizanie wsppracy midzy wadzami miasta Mnster i Braniewa . Zaowocoway one wspprac w takich dziedzinach jak nauka , sport , turystyka i kultura oraz rozpoczy wymian modziey .

Jest fundatorem dwch pozacanych kielichw mszalnych , z ktrych jeden podarowa Bazylice Mniejszej pw. w. Katarzyny w Braniewie , a drugi przekaza swojej parafii w Oberursel - jako symbole pojednania narodw .

Jest darczyc ponad 420 pozycji ksiek , archiwaliw , czasopism i materiaw bibliograficznych przekazanych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie . Dar ten umoliwi utworzenie zaplecza dla bada regionalnych , przyczyni si do podniesienia edukacji , przyblienia historycznych wydarze i rekonstrukcji kulturowych tradycji z ubiegej epoki na terenach pnocnej Warmii . Zaangaowa si w remont kapitalny Kaplicy w. Rocha na cmentarzu komunalnym przy ul.Olsztyskiej w Braniewie , inicjujc zbirk rodkw finansowych wrd dawnych mieszkacw Braniewa .

W wyniku osobistego dziaania doprowadzi do przekazania w styczniu 2005 r. samochodu poarniczego dla Ochotniczej Stray Poarnej w Braniewie , jako dar od wadz miasta Mnster . Wielokrotne przyjazdy do rodzinnego Braniewa czy zawsze z trosk o niezamonych

mieszkacw, poredniczc w zdobywaniu i przekazywaniu w darze lekw i rodkw medycznych .

Wieloletnia praca Pana Gerharda Steffena na rzecz nawizania przyjaznych kontaktw midzy byymi i obecnymi mieszkacami Braniewa , jego determinacja oraz zaangaowanie w to dzieo, wzniesienie si ponad dotychczasowe stereotypy byo i jest nadrzdnym celem w jego dziaalnoci . Marzeniem Pana Gerharda Steffena jest zatrze lady antagonizmw dzielcych dwa kraje .


Niech nadanie tytuu Honorowego Obywatelstwa Miasta dawnemu mieszkacowi Braniewa a obecnemu obywatelowi Niemiec , stanie si symbolem dobrych stosunkw polsko-niemieckich , znakiem nowych , lepszych czasw w dobie pokojowo zjednoczonej Europy.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVIII/204/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
30.06.2006, 09:11 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVIII/204/06

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.