Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2006 > XXXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 kwietnia 2006 r. > Uchwała Nr XXXVII/202/06 Dzi jest 11.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6386011
  Uchwała Nr XXXVII/203/06

  Uchwała Nr XXXVII/202/06

 

Uchwaa Nr XXXVII/202/06

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 kwietnia 2006 r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2005.Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984 , Nr 153 poz.1271 , Nr 214 poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 116 poz.1203 , z 2005 r. Nr 172 poz.1441 , z 2006 r. Nr 17 poz.128 / oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 , poz.2104 / Rada Miejska w Braniewie uchwala , co nastpuje:1


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budetu miasta Braniewa za rok 2005 udziela si absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2005 rok.


2


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVII/202/06”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
01.06.2006, 12:00 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.