Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2005 r. > Uchwała Nr XXXIII/176/05 Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6524925
  Uchwała Nr XXXIII/176/05

 

Uchwaa Nr XXXIII/176/05

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwizku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, zmiany: z 1994 r. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:1


Ustala si wzr formularza ''Informacji w sprawie podatku rolnego'' zgodnie z zacznikiem Nr 1 do uchway.2


Ustala si wzr formularza ''Deklaracji na podatek rolny'' zgodnie z zacznikiem Nr 2 do uchway.3Traci moc uchwaa Nr XXV/122/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.4


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko- Mazurskiego.lp.zacznik:
1INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.pdf
2DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXIII/176/05”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.01.2006, 11:36 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXIII/176/05

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.