Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2005r. > XXIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 czerwca 2005r. > porządek obrad Dzi jest 11.12.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6385989
  Uchwała Nr XXIX/155/05
  Uchwała Nr XXIX/156/05
  Uchwała Nr XXIX/157/05

  porządek obrad

W dniu 15 czerwca 2005r. o godz.900 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa przy ul.Kociuszki 111 odbdzie si sesja XXIX sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porzdek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porzdku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokou z ostatniej sesji .
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z dziaalnoci midzy sesjami .
 5. Interpelacje i zapytania .
 6. Podjcie uchway w sprawie zmian budetu miasta na 2005 rok .
 7. Podjcie uchway w sprawie przyjcia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Braniewa na lata 2005-2009 “.
 8. Podjcie uchway w sprawie wyraenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Braniewa bonifikaty przy sprzeday dotychczasowym uytkownikom wieczystym prawa wasnoci gruntw komunalnych na cele mieszkaniowe .
 9. Podjcie uchway w sprawie utworzenia obwodw gosowania do wyborw do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .
 10. Podjcie uchway w sprawie utworzenia obwodw gosowania do wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania .
 12. Sprawy rne .
 13. Zakoczenie obrad .

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „porządek obrad”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
08.08.2005, 08:32 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.