Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 lipca 2013r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2013r. Dzi jest 17.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6533005
  Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 lipca 2013r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2013r.

 

Zarzdzenie Nr 101/2013

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 25 lipca 2013r


w sprawie podania do publicznej wiadomoci kwartalnej informacji

o wykonaniu budetu miasta za II kwarta 2013r.


Na podstawie art.37 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz.1241 z p. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1


1. Poda do publicznej wiadomoci:

  1. Informacj o wykonaniu budetu miasta za II kwarta 2013 roku zgodnie z zacznikiem nr 1 do zarzdzenia.

  2. W II kwartale 2013 roku nie udzielono adnych umorze niepodatkowych nalenoci budetowych , o ktrych mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.


2

Informacj, o ktrej mowa w 1 ust. 1, pkt 1 opublikowa w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Braniewa oraz wywiesi na tablicach ogosze Urzdu Miasta Braniewa.


3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.
lp.zacznik:
1Zał. nr 1 wykonania budżetu miasta Braniewa za II kw. 2013 rok.doc
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarskadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-07-26

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 lipca 2013r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2013r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
26.07.2013, 14:04 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.