Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2013 > XXIV Sesja Rady Miejskiej z 26 lutego 2013r. > Uchwała Nr XXIV/159/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013-2022 Dzi jest 12.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6525093
  Uchwała Nr XXIV/165/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie niewyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Braniewie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 166/14 i jako dział
  Uchwała Nr XXIV/166/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  Uchwała Nr XXIV/167/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewo
  Uchwała Nr XXIV/168/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Uchwała Nr XXIV/169/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/136/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na okręgi wyborcze oraz ustale
  Uchwała Nr XXIV/170/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie podziału miasta Braniewa na stałe obwody głosowania

  Uchwała Nr XXIV/159/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013-2022

 

Tre uchway wraz z zacznikami do pobrania w formacie PDFlp.zacznik:
1uchwała nr XXIV-159-13.pdf
2zał. 1 do uchwały nr XXIV-159-13.pdf
3zał 2 do uchwały nr XXIV-159-13.pdf
4zał.nr 3 do uchwały nr XXIV-159-13.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Mariola Krawczykdata wytworzenia informacji publicznej:
2013-03-12

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXIV/159/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2013-2022”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk12.03.2013, 08:54 CETpoprawienie błędu w nazwisku
Anna Kroczyk12.03.2013, 07:47 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.