Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 6 > Zamówienia publiczne Dzi jest 17.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6559314
  Zamówienia publiczne

 

Braniewo, dnia 30.03.2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

 

Dyrektor Szkoy Podstawowej nr 6 im. Jana Pawa II  w Braniewie zawiadamia, e postpowanie   o udzielenie zamwienia publicznego na wywz i utylizacj nieczystoci staych z terenu szkoy – wpyna jedna oferta:

     1.  EMPEGIEKA  Braniewo ul. Morska 55, na  kwot 64,73z/m3 netto, tj. 69,91 z/m3 brutto.

 

 

Wybrana zostaa  oferta EMPEGIEKA 14-500 Braniewo, ul. Morska 55.

Umowa bdzie zawarta na okres 01.05.2015r. do 30.04.2018r.

Termin zawarcia umowy do 17.04.2017r.

 

Braniewo, dnia 10.03.2015r

 

 

ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT NA WYWZ NIECZYSTOCI

 

Szkoa Podstawowa nr  6 im. Jana Pawa II w Braniewie ul. Konarskiego 13 w ramach zamwienia publicznego (bez zastosowania Ustawy Prawo Zamwie Publicznych,  art. 4 pkt. 8 z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) do 30000 ty EURO kieruje zapytanie o cen wywozu nieczystoci staych z terenu Szkoy od 01.05.2015 do 30.04.2018r.

1.      Do wywozu nieczystoci potrzebne s dwa pojemniki o pojemnoci 1,1.m3

2.      Cena staa powinna obejmowa:

·         utylizacj odpadw

·         dzierawienie pojemnikw

·         porzdkowanie wok pojemnikw po ich oprnieniu

·         odnieanie w okresie zimowym dojcia do pojemnikw

Opis kryterium wyboru oferty:

a) w ofercie naley poda cen netto i brutto.

b) cena-100%

c) ocenie bd podlega wycznie oferty speniajce okrelone kryteria:

- oferty cenowe naley dostarcza w zamknitej kopercie opisanej wg wzoru:

Wywz nieczystoci

                                   Szkoa Podstawowa nr 6 im. Jana Pawa II

                                   14-500 Braniewo ul. Konarskiego 13

 

w kancelarii Szkoy Podstawowej nr 6 im. Jana Pawa II w Braniewie, ul. Konarskiego 13  do 27.03.2015 do godz. 11:00.

4.Kontakt: e-mail sekretariat@sp6braniewo.pl  Tel/Fax 55 644 2497-Edward Sorkowicz

Braniewo, dnia 08.02.2013r

 

 

ZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT NA SPRZEDA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Szkoa Podstawowa nr  6 im. Jana Pawa II w Braniewie, ul. Konarskiego 13, w ramach zamwienia publicznego (bez zastosowania Ustawy Prawo Zamwie Publicznych,  art. 4 pkt. 8 z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) kieruj zapytanie o cen na sprzeda energii elektrycznej do obiektu Szkoy. Roczne zuycie energii wg danych z roku ubiegego wynosi:

Szkoa Podstawowa nr 6 im. Jana Pawa II

14-500

Braniewo

ul. Konarskiego 13

Numer PPE- PL0037220000034784

Numer licznika- 01353794

Moc umowna- 41

Taryfa – C21

Szacunkowe zuycie roczne- 58000kwh

 

1.Opis kryterium wyboru oferty z podaniem ich znaczenia.

a) w ofercie naley poda cen brutto.

b) cena-100%

c) ocenie bd podlega wycznie oferty speniajce w/w kryteria.

2. Umowa bdzie zawarta od 01.04.2013 r. do 31.03.2016 r.

3. Termin podpisania umowy na sprzeda energii do 29.03.2013 r.

4.Oferty naley przesa lub dostarczy w kopercie  do

 Szkoy Podstawowej nr 6 im. Jana Pawa II

14-500 Braniewo, ul. Konarskiego 13  do 26.02.2013 r.

5.Kontakt: e-mail sekretariat@sp6braniewo.pl  Edward Sorkowicz Tel/Fax 55 644 2497

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Sorkowicz Edwarddata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-30

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zamówienia publiczne”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Beata Falkowska30.03.2015, 10:28 CEST
Beata Falkowska10.03.2015, 11:57 CET
Beata Falkowska10.03.2015, 11:47 CET
Beata Falkowska10.03.2015, 11:41 CETnowa oferta
Beata Falkowska08.02.2013, 10:32 CET

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.