Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r. > Uchwała Nr XXVIII /175/09 w sprawie przekazania środków finansowych dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie Dzi jest 20.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6537672
  Uchwała Nr XXVIII/180/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 25/17 w obrębie 7 położonej w Braniewie przy ulicy Moniuszki.
  Uchwała Nr XXVIII/181/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/28/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  Uchwała Nr XXVIII/182/09 w sprawie zmiany Uchwały XX/127/08 z dnia 24 września 2008r. w sprawie przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja szansą rozwoju” dofi
  Uchwała Nr XXVIII/183/09 w sprawie skargi Pana Ariela Szymańskiego na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

  Uchwała Nr XXVIII /175/09 w sprawie przekazania środków finansowych dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

 

Uchwaa Nr XXVIII /175/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie przekazania rodkw finansowych dla Warmisko-Mazurskiego Oddziau Stray Granicznej w Ktrzynie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie

gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art.8a ustawy o Stray Granicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z pn. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1


Postanawia si przekaza z dochodw wasnych Gminy Miasta Braniewa rodki finansowe dla Warmisko-Mazurskiego Oddziau Stray Granicznej w Ktrzynie w wysokoci 1 000 z (sownie: jeden tysice zotych) z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodw subowych Stray Granicznej .


2


rodki finansowe, o ktrych mowa w 1, zostan przekazane ze rodkw budetu Miasta Braniewa na 2009 rok.


3


Warunki przekazania rodkw finansowych , o ktrych mowa w 1 okreli porozumienie zawarte pomidzy Gmin Miasto Braniewo oraz Warmisko-Mazurskim Oddziaem Stray Granicznej w Ktrzynie.


4

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie


Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVIII /175/09 w sprawie przekazania środków finansowych dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.07.2009, 12:28 CESTwprowdzenie informacji - Uchwała Nr XXVIII /175/09 w sprawie przekazania środków finansowych dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.